MONTAŻ ROZDZIELNI JEDNOSEKCYJNEJ SO-17 GÓRAŻDŻE CEMENT

Montaż rozdzielni jednosekcyjnej SO-17, jest to jedna z kilkunastu rozdzielnic, które wymieniliśmy na terenie Cementowni.

, ,