Zakres oferty usługowej i instalacyjnej

  • Instalacje elektryczne siły i oświetlenia w budownictwie przemysłowym i ogólnym.
  • Instalacje sterowania i sygnalizacji oraz automatyki przemysłowej.
  • Instalacje teletechniczne, komputerowe, alarmowe
  • Linie kablowe NN, ŚN, sterownicze
  • Trasy kablowe wg indywidualnych rozwiązań w systemie tras BAKS i EL-PUK
  • Stacje transformatorowe ŚN i NN, rozdzielnie elektroenergetyczne
  • Usługi w zakresie badań i pomiarów instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych
  • Konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach przemysłowych.

Teren działania

Prace wykonujemy w Opolu, województwie opolskim oraz na terenie całego kraju.