MONTAŻ ROZDZIELNI DWUSEKCYJNEJ SO-16

Montaż rozdzielni dwusekcyjnej SO-16, kompleksowa modernizacji rozdzielnicy.

, ,