MODERNIZACJA UKŁADU ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ZAKŁADU ECO S.A W OPOLU

Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego zakładu ECO S.A

Na zlecenie "Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A"  – wykonaliśmy "Modernizację układu zasilania elektroenergetycznego zakładu w zakresie rozbudowy rozdzielni głównej 6 kV oraz sieci kablowej ŚN"
jak również wymieniliśmy trasy kablowe w istniejących kanałach kablowych.