EJOT CIASNA

EJOT Polska - montaż instalacji elektroenergetycznych w hali produkcyjno-magazynowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki. 
Prace zostały wykonane we współpracy z GW firmą ADAMIETZ Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

, ,