MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ STM-4 DLA CEMENTOWNI GÓRAŻDŻE

Modernizacja stacji transformatorowej STM-4 dla Cementowni Górażdże

, ,