MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH HALI PRODUKCYJNEJ IALEGRE W BISKUPICACH K/WROCŁAWIA

Montaż stacji transformatorowych ora głównej sieci zasilającej, sieci szynoprzewodów oraz instalacji zasilania stanowisk (automatów produkcyjnych) do produkcji części samochodowych.
Ww. prace zostały wykonane we współpracy z firmą PROJEKT Sp. z o.o. Opole.

, , , ,