"MŁYN CEMENTU NR 4"

Młyn cementu nr 4 Cementowni Górażdże Cement S.A. jest największym młynem kulowym do przemiału cementu w Europie. Jest to młyn rurowy poziomy o średnicy 5,2m i długości 16,75m, pracujący w obiegu zamkniętym z separatorem i napędzany silnikami o mocy 4,2MW.
Była to jedna z największych inwestycji realizowanych przez naszą firmę na zlecenie Cement w Choruli.
Zakres obejmował kompleksowe wykonanie instalacji.

, , , , , , , , , , , ,