BUDOWA SIECI 15KV I 0,4KV ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH DLA ZASILANIA ODBIORCÓW ZLOKALIZOWANYCH W KRAPKOWICACH.

Budowa sieci 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowych dla zasilania odbiorców przy ul. Opolskiej