BUDOWA LINII KABLOWYCH 15 KV ORAZ ZŁĄCZY KABLOWYCH SN DLA ZASILANIA OBIEKTÓW INDUSTRIAL CENTER 8 W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ

Budowa linii kablowych 15 kV oraz złączy kablowych SN dla zasilania obiektów Industrial Center 8 oraz obiektów w Strefie Aktywności Gospodarczej w Opolu przy ul. Wspólnej.

,